bnmale2

21 maj 2019

 Roboty_budowlane.jpg

  Zapraszamy Państwa do składania ofert na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrony w gminie Giżycko

 

16 listopad 2018

 Roboty_budowlane.jpg

 Uprzejmie informujemy, że w ramach zapytania o cene został wybrany wykonawca na realizacje zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kruklin w gminie Giżycko. 

 

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kruklin w gminie Giżycko

5 lipca 2017

Roboty_budowlane.jpg

Uprzejmie informujemy, że w związku z przekroczeniem kwoty jaką posiadał Zamawiający na zadanie inwestycyjne, wcześniejsze postępowanie zostało unieważnione.

Jednocześnie zaprszamy do składania ofert na nowe postępowanie.

Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii Stacji Uzdatniania Wody w Upałtach, w gminie Giżycko

 

UWAGA !!!

Zostały zmienione warunki udzielenia gwarancji przez Wykonawcę oraz jej maksymalny termin.

ue-res

czwartek, 25 lipca 2024r.

Na inwestycje wydaliśmy

39 837 546,93

W tym dofinansowane ze środków UE

23 538 403,93

 slice 02

slice 03
slice 05
slice 06
slice 07
slice 01

21 maj 2019

 Roboty_budowlane.jpg

  Zapraszamy Państwa do składania ofert na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrony w gminie Giżycko

 

16 listopad 2018

 Roboty_budowlane.jpg

 Uprzejmie informujemy, że w ramach zapytania o cene został wybrany wykonawca na realizacje zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kruklin w gminie Giżycko. 

 

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kruklin w gminie Giżycko

5 lipca 2017

Roboty_budowlane.jpg

Uprzejmie informujemy, że w związku z przekroczeniem kwoty jaką posiadał Zamawiający na zadanie inwestycyjne, wcześniejsze postępowanie zostało unieważnione.

Jednocześnie zaprszamy do składania ofert na nowe postępowanie.

Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii Stacji Uzdatniania Wody w Upałtach, w gminie Giżycko

 

UWAGA !!!

Zostały zmienione warunki udzielenia gwarancji przez Wykonawcę oraz jej maksymalny termin.

 

 

strzalka-gora do góry                                                                        Jak do nas trafić

slice 01
slice 02
slice 03
slice 04
slice 05

Dane kontaktowe

Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.

Bystry 25,
11-500 Giżycko,

tel./fax 087 4287950,
NIP 845 19 28 493

Licznik odwiedzin

497334