Spółka

Powstanie Spółki

            Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym przez Gminę Giżycko, Miasto Giżycko, Gminę Miłki, Gminę Kruklanki oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku  w dniu 12 marca 2008 r. na czas nieokreślony. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 700 800,00 zł.

            Spółkę zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS0000303417. Siedziba spółki mieści się w Giżycku 11-500, Bystry 25.

 

Udziały zostały objęte w następujący sposób:

L.p.

Nazwa i adres udziałowca

Wartość nominalna udziałów

Udział procentowy

1.

Gmina Miejska Giżycko

639.800

17,29

2.

Gmina Giżycko

1.449.700

39,18

3.

Gmina Miłki

543.600

14,69

4.

PWiK Giżycko

723.900

19,56

5.

Gmina Kruklanki

343.800

9,28

 

Razem:

3.700.800

100,00

 

Władzami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:
  1. Prezes Zarządu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownikami Spółki są:

 

L.p.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Dane kontaktowe

1.

Halina Chojnowska

Główna Księgowa

87/ 735 30 53

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.

Karolina Górska - Dziaczek

Specjalista ds. Inwestycji

87/ 735 30 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.

Maciej Czepaniewski

Specjalista ds. Inwestycji

87/ 735 30 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.

Agnieszka Kuczyńska

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

87/ 735 30 52

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cele spółki:

 

            Głównym celem działalności Spółki jest realizacja inwestycji w ramach Projektu pn. „Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM – Aglomeracja Giżycko”. Po wielu staraniach Wspólników oraz Zarządu Spółki w dniu 21 listopada 2011 r. Prezes Zarządu Arkadiusz Faj podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I: Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 o wartości 79 309 121,19 PLN.