bnmale2

03 sierpnia 2015

Informacja

przyłączeniach nieruchomości do sieci

kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociągowej

Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrym, uprzejmie informuje o konieczności podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z zapisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622). Jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posiadanie zbiornika bezodpływowego, nawet spełniającego wszelkie wymagania, nie zwalnia z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747), osoba która bez zawarcia umowy pobiera wodę z wodociągu podlega karze grzywny w wysokości  5 000 zł, za nielegalne wprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej grozi grzywna w wysokości 10 000 zł, a także grzywna w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Prosimy mieszkańców Gminy Miłki, Gminy Wiejskiej Giżycko, Gminy Miejskiej Giżycko, Gminy Kruklanki o zgłaszanie się do właściwych zarządców sieci w terminie do końca listopada 2015r.,w celu zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków lub złożenia wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan.

Roboty budowlane powinny być wykonane przez wykwalifikowaną firmę świadczącą tego rodzaju usługi, natomiast prace geodezyjne należy zlecić do wykonania uprawnionemu geodecie. Po zakończeniu prac należy bezwzględnie dostarczyć inwentaryzację geodezyjną zarządcy sieci.

Wszelkich informacji i pomocy udziela Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko sp. z o.o. pod numerem tel. (87) 735 30 51.

ue-res

czwartek, 25 lipca 2024r.

Na inwestycje wydaliśmy

39 837 546,93

W tym dofinansowane ze środków UE

23 538 403,93

 slice 02

slice 03
slice 05
slice 06
slice 07
slice 01

03 sierpnia 2015

Informacja

przyłączeniach nieruchomości do sieci

kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociągowej

Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrym, uprzejmie informuje o konieczności podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z zapisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622). Jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posiadanie zbiornika bezodpływowego, nawet spełniającego wszelkie wymagania, nie zwalnia z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747), osoba która bez zawarcia umowy pobiera wodę z wodociągu podlega karze grzywny w wysokości  5 000 zł, za nielegalne wprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej grozi grzywna w wysokości 10 000 zł, a także grzywna w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Prosimy mieszkańców Gminy Miłki, Gminy Wiejskiej Giżycko, Gminy Miejskiej Giżycko, Gminy Kruklanki o zgłaszanie się do właściwych zarządców sieci w terminie do końca listopada 2015r.,w celu zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków lub złożenia wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan.

Roboty budowlane powinny być wykonane przez wykwalifikowaną firmę świadczącą tego rodzaju usługi, natomiast prace geodezyjne należy zlecić do wykonania uprawnionemu geodecie. Po zakończeniu prac należy bezwzględnie dostarczyć inwentaryzację geodezyjną zarządcy sieci.

Wszelkich informacji i pomocy udziela Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko sp. z o.o. pod numerem tel. (87) 735 30 51.

 

 

strzalka-gora do góry                                                                        Jak do nas trafić

slice 01
slice 02
slice 03
slice 04
slice 05

Dane kontaktowe

Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.

Bystry 25,
11-500 Giżycko,

tel./fax 087 4287950,
NIP 845 19 28 493

Licznik odwiedzin

497335